Francisco Cansado – Cerveza Wade Mein Tres Arroyos.
Agustín Cansado – Cerveza Wade Mein Tres Arroyos.

Rubén Panizzo – Asociación de Fomento Copetonas
Carolina Verkuyl – integrante Copetonas Turismo Rural
María Elvira Ochoa – Asesora Copetonas Turismo Rural

Micro Perlitas Rurales N° 2. Bettina Cucagna
Pedro Alegre – integrante grupo “Las voces de Gerardo López”. Empanadas salteñas.
Canción “La boliviana” – “Las voces de Gerardo López”.